Introductie

In iedere organisatie, profit en non-profit, groot en klein, speelt het: issues waarvan iedereen denkt

Wie neemt daar nou eens verantwoordelijkheid voor?
Waarom ontstaat er daar toch keer op keer gedoe?
Wat moeten we doen om dat écht op te lossen?
Wanneer zou het nou eindelijk eens klaar zijn?
Hoe pakken we dat nou eens echt goed aan?
Waar vinden we de oplossing?

Binnen iedere organisatie zijn onderdelen waar het stroef en moeizaam loopt. Waar keer op keer gedoe is. Waar iedereen naar iedereen wijst. Tot het weer eens spannend wordt. Wie staat dan op? Ligt het aan de mensen, aan de processen, aan de systemen? Wie neemt verantwoordelijkheid, gaat het eens onderzoeken, gaat met betrokkenen in gesprek, komt met voorstellen om het aan te pakken. Wie brengt de huidige, onbevredigende situatie naar een gewenste situatie?

Van analyse tot realisatie, ik pak het met plezier op.
Scherp op de inhoud, respectvol t.a.v. de relatie.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching


Gedoe op de werkvloer?

Vertroebelde interne samenwerking?

Vastgelopen projecten?

Resultaten uit zicht?

Ja zeggen nee doen?

Dooretteren of oplossen?


Tijd voor een oriënterend gesprek,
☕ zwart graag!Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching


Tijd voor resultaat? Bel!

06 - 5315 9948, koffie zwart graag.Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Specialismen


Uitvoerend

  • Verandermanagement: weer orde in de chaos brengen, neuzen richten met behoud van onderling respect, aanspreken op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Interim management: de voortgang continueren als de eindverantwoordelijke tijdelijk niet beschikbaar is
  • Projectmanagement: projectopdrachten daadwerkelijk realiseren of een bestaand projectteam weer in het zadel zetten en zorgen dat het afgesproken resultaat behaald wordt


Faciliterend

  • Projectcoaching: in de vaak weerbarstige praktijk van alledag verzorgen van een echt bruikbare opleiding projectmatig werken met bijbehorende praktische hands on begeleiding
  • Coaching: inzicht geven in eigen krachten, talenten en passies; effectiviteit vergroten en daardoor meer successen behalen


Samengevat

Voor opdrachten en projecten die u gerealiseerd wilt zien maar waarvoor u de tijd, menskracht, deskundigheid en/of gewenste frisse blik ontbeert. Of die afdeling waar het altijd zo moeizaam gaat, waarom nou eigenlijk? Is er nou echt geen doorkomen aan...


Of toch wel? Neem gerust contact op!

06 - 5315 9948
welkom@faddegonbedrijfsontwikkeling.nl
Bij meerdere organisaties heb ik
Projectmatig Creëren 2.0
geïmplementeerd. Waarom juist die methodiek?


Omdat Projectmatig Creëren 2.0 de mens centraal zet. Daarnaast heeft het oog voor persoonlijk leiderschap, samenwerken en de invloed van de organisatiecultuur op een project. Zaken als contracteren, reflecteren, leren en ontwikkelen krijgen een plek in deze manier van werken. Juist daardoor is Projectmatig Creëren uitgegroeid tot één van de leidende en breedst toepasbare projectmanagement-methodieken in Nederland.


Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!Naar LinkedIn


Aanpak


De aanpak van FADDEGON BEDRIJFSONTWIKKELING

Tijdens het eerste gesprek gaat het al snel over probleemoriëntatie. Gesprekken met andere belanghebbenden leveren aanvullende informatie en inzichten. Zo wordt de huidige én de gewenste situatie voor iedereen stap-voor-stap helder. Met verkregen en gedeelde input wordt een realistisch plan van aanpak opgesteld om het gewenste of noodzakelijke doel te bereiken.


Vanzelfsprekend wordt voortschrijdend inzicht benut. Het beoogde eindresultaat is leidend voor de noodzakelijke vervolgstappen. In samenspraak wordt een projectteam ingericht en met het bijbehorende mandaat wordt het gewenste resultaat neergezet.Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Anderen over Theo Faddegon, de man achter FADDEGON BEDRIJFSONTWIKKELING

Afspraak is afspraak, creatief, doelgericht, doorzetter, gedreven, humor, integer, klantgericht, loyaal, netwerker, realist, recht door zee, regisseur, resultaatgericht, teamplayer, verbinder.


TIP

Verhef, wat binnen de organisatie improviserend of routinematig uitgevoerd kan worden, vooral niet tot project! Dit soort activiteiten kunnen blijkbaar resultaatgericht worden uitgevoerd, zonder dat het nodig is om er een tijdelijke projectorganisatie voor in te richten.

Mocht het binnen de organisatie problematisch zijn om een betrokken probleemeigenaar vrij te spelen, neem ook dan gerust contact op.

Resultaat gegarandeerd!


Fundament

Als solide fundament dient zijn brede commerciële, management- en projectmanagementervaring, binnen profit en non-profit organisaties, groot en klein. Hij wordt enthousiast van resultaatgericht samenwerken, uitgaande van een wederzijdse klik en de gezamenlijke drive om zaken daadwerkelijk te realiseren. Basis is verantwoordelijkheid en vertrouwen nemen en geven. Hij staat niet aan de zijlijn, maar er middenin. Kernkwaliteiten? Heldere communicatie, passie, commitment, persoonlijk leiderschap en creativiteit.


FADDEGON BEDRIJFSONTWIKKELING
heeft niet voor niets de ondertitel
Gericht op resultaat!


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Profielschets

Mensen die met Theo samenwerken omschrijven hem doorgaans als direct, persoonlijk, assertief, pragmatisch, initiatiefrijk en resultaatgericht. Daarnaast ook als enthousiast, optimistisch, positief en mensgericht. Hij gaat altijd uit van de kracht van mensen en probeert hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Waar nodig geeft hij richting, maar hij prikkelt de mensen met wie hij werkt altijd om zelf met oplossingen en ideeën te komen.

Knelpunten worden door hem altijd helder benoemd. Daarbij stimuleert hij anderen vanuit hun rol of functie hun verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan oplossingen.

Opdrachtgevers adviseert hij over gesignaleerde verbeterpunten die tijdens zijn opdracht naar boven komen. Wanneer nodig schroomt hij vanuit managementposities niet om kordate besluiten te nemen en deze uit te voeren.

In zijn contacten met de markt werkt hij altijd vanuit zijn actieve netwerk. Hij is actief op sociale media, als ondersteuning voor zijn persoonlijke netwerkactiviteiten.


FADDEGON BEDRIJFSONTWIKKELING
Gericht op resultaat!


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching


Samengevat

Succes draait om commitment en communicatie. Daar word ik zelf graag op aangesproken en zal dat ook zeker bij anderen doen. Hard op de inhoud, zacht op de relatie.

Gericht op resultaat!Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Opdrachtgevers

Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Opdrachtgever & Opdracht

IJmond Werkt!, het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet

Managementteam, leidinggevenden en medewerkers faciliteren bij het nemen en naleven van de corona-preventiemaatregelen. Nauwe samenwerking met het HK, de afdeling Montage & Verpakken, de vier Groen-bedrijven, het Jongerenproject en Telstar@work, een speciaal samenwerkingsproject van Telstar en IJmond Werkt!


Opdrachtgever & Opdracht

Zorgpartners Midden Nederland, 12 samenwerkende fysiotherapiepraktijken

Cursus projectmatig werken verzorgd. Deelnemers maken uitgebreid kennis met Projectmatig Creëren 2.0, de meest complete projectmanagementmethode in Nederland.


Opdrachtgever & Opdracht

Arbo-dienstverlener in Midden NL

Uitvoeren van een SWOT-analyse en het opstellen van een PVA (Plan Van Aanpak) voor het revitaliseren van deze Arbo-dienstverlener.


Opdrachtgever & Opdracht

UWV, Hoofkantoor Amsterdam

Projectmanager voor de Divisie Klant & Service bij de implementatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz).


Opdrachtgever & Opdracht

Baalderborg Groep, zorginstelling gespecialiseerd in gehandicapten- en ouderenzorg

Cursus projectmatig werken verzorgd. Het voltallige middenkader, het managementteam en de ICT-afdeling hebben zeer uitgebreid kennis gemaakt met Projectmatig Creëren 2.0, de meest complete projectmanagementmethode in Nederland. Aansluitend heb ik de deelnemers als Projectcoach hands-on begeleid. Daarnaast ben ik ruim een jaar interim manager van de ICT-afdeling geweest, ben ik projectmanager van diverse projecten geweest en heb ook de rol van gedelegeerd opdrachtgever voor diverse projecten ingevuld.


Opdrachtgever & Opdracht

Recycling bedrijf

Werving en selectie van twee accountmanagers


Opdrachtgever & Opdracht

Contact Academy

Werving en selectie van trainers t.b.v. call center medewerkers


Opdrachtgever & Opdracht

Management Partners. Organisatieadviesbureau van zelfstandig opererende bedrijfsadviseurs.

Als Consultant & Partner een aantal wervings- en selectieprocedures verzorgd en individuele coachingstrajecten uitgevoerd.


TIP

Om een unieke opgave tot stand te brengen is bijna altijd inbreng van verschillende mensen nodig. Vaak zijn deze mensen afkomstig uit verschillende organisatieonderdelen en/of organisaties. Laat van meet af aan duidelijk zijn wat het team ‘wil’ zijn. Anders roept samenwerking in teamverband verwarring op en lopen de beoogde uitkomsten gevaar niet tot stand te komen.
Opdrachtgever & Opdracht

Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere

Coach bij Matching Talents. Doelgroep: jongeren van 13 tot 27 jaar die wel een steuntje kunnen gebruiken.


Opdrachtgever & Opdracht

CMO (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling) Flevoland i.s.m. ROC Almere

Coach van ROC-studenten, begeleiden tijdens stagejaar. Doelgroep: jongeren die wel wat extra steun kunnen gebruiken tijdens hun studie en/of stage. Tevens betrokken geweest bij werven van collega-coaches.


Opdrachtgever & Opdracht

Welzijn Zeewolde

Workshop projectmatig werken voor de 39 evenementenorganisaties in Zeewolde verzorgd. Leidraad Projectmatig Creëren 2.0.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

KPN track record

  • Accountmanager zakelijke markt
  • Consultant Servicenummers (0800 en 0900 nrs.)
  • Salesmanager bij drie verschillende afdelingen waarvan voor twee kwartiermaker
  • Resourcemanager van een team projectmanagers, -leiders, -coördinatoren en -medewerkers
  • Sr. Projectmanager van uiteenlopende strategische projecten

TIP

Persoonlijk commitment, bezieling en het nemen van verantwoordelijkheid zijn essentieel voor het realiseren van een opdracht.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Zichtbare en onzichtbare kosten; herkenbaar?

Projecten die formeel bestaan maar waar geen voortgang te ontdekken valt. Afdelingen of mensen die samen zouden moeten werken maar die het elkaar niet lijken te gunnen. Gedoe binnen het werk waar al zo lang over gesproken wordt maar waar niets verandert. Herkenbaar? De verborgen kosten wel eens verkapitaliseerd? Doe er één kop koffie bij en verbaas u over de mogelijkheden om deze verborgen kosten om te zetten in tastbare baten.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Aanbevelingen

Manon Smits, Partner, Vilaverde Consultancy B.V.

Theo heb ik zakelijkheid met intuïtie zien verbinden. Het resultaat daarvan was vaak een messcherpe analyse van situaties, die hij door zijn doelgerichtheid helder op tafel legt. Daarnaast is hij een warm mens met diepgang. Hij kan en wil luisteren naar wat mensen beweegt. Een bijzonder mens, in wiens handen je een te bereiken resultaat kunt toevertrouwen.


Aimée Roumans, Manager P&O Baalderborg Groep

Theo is te schetsen als een energieke, gedreven en methodische adviseur en aanpakker. Hij heeft het projectmatig werken bij de Baalderborg Groep op een hoger plan gekregen. Van veelal ad hoc en impulsgedreven organisatie naar een organisatie die bezint eer ze begint en volgt en borgt. Theo coachte en inspireerde leidinggevenden en MT-leden in hun rol als projectleider en opdrachtgever en zorgde voor een passende methodiek. Naast zijn deskundigheid op het gebied van projectmatig creëren, deed hij dit met veel humor. Daarnaast stuurde hij op interim-basis de afdeling ICT aan. Het effect hiervan is geweest dat de kwaliteiten en valkuilen van de medewerkers van de afdeling zichtbaar zijn geworden, zodat de nieuwe leidinggevende met dat inzicht aan de slag kon. Dat deze medewerkers niet altijd blij met Theo’s aanwezigheid waren, zie ik juist als pluspunt; het geeft aan dat hij de vinger op de zere plek weet te leggen, maar altijd met respect voor ieders kwaliteiten en eigen verantwoordelijkheid. Ik heb plezierig met hem samengewerkt, zal hem missen als persoon en beveel hem van harte aan!

Belangrijkste kwaliteiten: aangenaam, deskundige, hoge integriteit


Meine Fernhout, Directeur Baalderborg Groep

Resultaatgericht, balans tussen zakelijk/menselijk, behoedzaam opererend en goed gevoel voor humor.

Belangrijkste kwaliteiten: aangenaam, waar voor uw geld, hoge integriteit


Jeroen Vos, Regiomanager Baalderborg Groep

Ik heb Theo leren kennen als een integere en deskundige collega. Zijn adviezen om goed leiding te geven aan grote en soms complexe projecten zijn waardevol voor mij geweest. Daarnaast zijn de "doe maar gewoon" mentaliteit en zijn gevoel voor humor plezierige eigenschappen.


Niek Sauter, Partner, Trainer, Coach, Business consultant bij Feedback Training & Consulting BV

Verrassend... dat is absoluut een woord dat op Theo van betrekking is. Een zeer aimabele, communicatief vaardige en vooral ook aardige vent! Kan een hele hoop. En doet een hele hoop! Een aanwinst voor iedere organisatie waar hij projectmatig zaken voor elkaar moet krijgen.


Duco Scholtanus, Scholtanus Bedrijfsontwikkeling

Theo Faddegon is een vent-uit-één-stuk: eerlijk, recht door zee, direct, resultaatgericht maar bovenal mensen-mens. Ik werk al lang met hem samen en heb hem zien ontwikkelen van een commercieel gedreven accountmanager bij o.a. KPN tot een soepel schakelende organisatieadviseur. Theo en ik hebben dezelfde subtitel aan onze bedrijven gekoppeld en werken inmiddels samen aan het ontwikkelen van ondernemers en ondernemingen. Ik beveel Theo van harte aan.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Chris. B. Mulder, Managing Director en Consultant Van Ede & Partners

Ik heb Theo leren kennen als een doelbewuste, klantgerichte adviseur. Theo houdt van aanpakken en gaat methodisch te werk. Ook de regierol is hem vertrouwd. Ik kan hem van harte aanbevelen!

Belangrijkste kwaliteiten: waar voor uw geld, op tijd, hoge integriteit


Frank Sturrus, docent projectmanagement bij Hogeschool Windesheim

Theo heb ik leren kennen als een prettig mensen mens. Iemand die aandacht heeft voor de persoon en daarnaast zakelijk erg enthousiast is. Een geweldige netwerker en daarmee mensen kan verbinden.


Norbert Leijtens, Hoofd Bedrijfsbureau RWA De Schothorst

Theo is een manager die het oplossen van complexe problemen als een uitdaging ziet. Hij schuwt niet te ‘staan’ voor wat hij verkocht heeft en neemt met enig gemak de daarbij in de praktijk ontstane hobbels. Met een gezonde dosis humor en pragmatische benadering weet hij mensen aan zich te binden om uiteindelijk de beloofde installaties ook naar verwachting te laten werken. Een manager, waarbij het plezierig is om klant te zijn.

Belangrijkste kwaliteiten: aangenaam, waar voor uw geld, hoge integriteit


Jan-Willem Willemsen, manager Business Excellence KPN

Theo is a very effective projectmanager. He will trigger and support the project owner to formulate the aimed for deliverables. With a clear goal in mind, he will gather the right people to execute tasks in the process. He is able to stick to the timetable, e.g. by motivating participants to deliver in time - sometimes by putting a pleasant pressure if needed. He has got very good communication skills and is very easy to get along with. As a project owner I've enjoyed working with Theo.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach CoachingAd van Santvoort, Manager HR Shared Service Center KPN

Theo achieves the best results given the circumstances; he is targetdriven but yet flexibel enough to change the goals whenever the situation requires such.

Top qualities: Great Results, Personable, High Integrity


Elvike Reitsma, Sr. Communications Advisor Corporate Communication KPN

Bij KPN heb ik Theo leren kennen als een gedreven en professionele projectmanager en een betrokken en enthousiaste collega. Ik zou onze samenwerking en met name de expertise van Theo in de volgende kernwoorden beschrijven: doelgericht, professioneel, realistisch, met het hart op de juiste plek, teamplayer, recht door zee en dit alles met een goed gevoel voor humor.


Remo Cantatore, VP Business Support KPN International

I was very pleased to work with Theo, who demonstrated strong project and processing skills and a remarkable ability to make complexes issues easy. Highly recommendable in ICT environments focused at projects, processing and integration issues. The project we worked on, had a highly impact at the total organization (~25.000 employees). Theo was capable to managed the structure, communications and results.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching

Jeroen Bosma, Projectleider KPN Projectmanagement

Ik heb Theo leren kennen als een people manager, die mensen goed kon stimuleren in hun ontwikkeling. Op een subtiele, maar duidelijke manier haalt hij het beste in mensen boven en weet het beoogde resultaat te behalen.


Bianca Faber, Mobiliteitsadviseur KPN vanuit Tempo Team

Tijdens mijn samenwerking met Theo Faddegon, heb ik Theo ervaren als een zeer gedreven projectleider bij het opzetten en uitbouwen van de Mobiliteitshop binnen KPN. Mede hierdoor is de Mobiliteitshop een groot succes geworden en hebben vele boventalligen een succesvolle transfer naar een externe werkgever kunnen maken.


Koos Overbeeke, Interim manager, Programma manager, Change manager KPN

Theo is een hands on manager die goed met mensen overweg kan en zich in politiek moeilijk terrein weet te manifesteren. Iemand met een lange adem die resultaten bereikt.


Marcel Ederveen, Telecommunicatie Adviseur KPN

Theo is als mens, als collega en ongetwijfeld als projectmanager een inspirerende charismatische en pragmatische partner. Hij weet problemen om te zetten in uitdagingen door buiten de bestaande denkramen om naar creatieve oplossingen te zoeken. Hij staat open voor ideeën van anderen en het eindresultaat is dan vaak een (wederom) creatieve samenstelling van meerdere ideeën die als combinatie veel sterker zijn dan de optelling van de afzonderlijke voorstellen. Zijn brede kijk op de wereld, mede gevormd door zijn ervaringen uit het verleden, maken hem tot een uniek mens.


Theo van der Waal, Consultant Servicenummerdienstverlening KPN

Theo is een integere, hardwerkende en zeer sociale collega met wie je ook interesses buiten de directe werksfeer kunt delen. Een vakman met veel inzet, kennis van zaken en een grote dosis humor.


Heimen de Vries, Senior Projectmanager KPN

Voor Theo geldt afspraak is afspraak en is hier vasthoudend in. Gevolg hiervan is dat er resultaten geboekt worden waarbij hij de relatie niet uit het oog verliest. Heeft een enorm doorzettingsvermogen en gaat voor de 'goede' zaak.


Jan de Vreede, Projectmanager KPN

Ik heb in verschillende hoedanigheden met Theo samengewerkt en kan alleen maar zeggen dat dit altijd met veel voldoening is geweest. Theo is een vastberaden en recht door zee persoon waar je altijd op kunt rekenen als je hem nodig hebt en toont altijd respect voor de ander. Theo is ook een man weet wat samenwerken is en gaat voor het doel met een niet-aflatende gedrevenheid. Daarnaast is Theo gewoon een prettige persoon om mee te werken, in de persoonlijke sfeer toont hij altijd oprecht interesse in de mensen.


Nico Disselkoen, eigenaar van het CoHuis

Just the man to have when desired progress seemes to fail.


Frans Trouwen, General Manager KPN Call Center Solutions

Ik kan Theo graag bij u aanbevelen! Harde consistente werker, recht door zee en loyaal.


Chiel van der Linden, Owner HET & Co & Co

Serieus, bevlogen, aandachtig en zorgvuldig, met een grote dosis humor en creatieve energie. Verrassende kerel, en professioneel een kei.


Verandermanagement Interim management Projectmanagement Projectcoaching Projectcoach Projectmatig werken Coach Coaching